Image-3-me.jpg

Lapin tulkkaus- ja kom­mu­ni­kaa­tio­pal­ve­lut

Lappikom Oy on Rovaniemeläinen tulkkaus- ja kommunikaatio-ohjauspalvelua tarjoava yritys. Palveluihin kuuluu puhevammaisten ja kuulo- sekä kuulonäkövammaisten tulkkaus sekä puhetta tukevien ja korvaavien kom­mu­ni­koin­ti­me­ne­tel­mien ohjaus. Lisäksi Lappikom Oy tarjoaa asian­tun­ti­ja­pal­ve­lua kielellistä saavutettavuudesta. Lappikom Oy:n palvelut ovat saatavilla koko Pohjois-Suomen alueella. 1.4.2021 alkaen Lappikom Oy on Kelan sopimuskumppani tulkkauspalveluiden tuottamisessa puhevammaisille sekä kuulo- ja kuu­lo­nä­kö­vam­mai­sil­le. 


Palvelut

I love the shape and movement of the hands.

Tulkkaus

Tulkkaus kuulo-, kuu­lo­nä­kö­vam­mai­sil­le ja puhevammaisille. 


Erityisosaaminen tulkkauksessa asioimistulkkaus ja hengelliset tilaisuudet. 


Kelan sopimuskumppani 1.4.2021 alkaen. 

Gaining a deep understanding the problems that customers face is how you build products that provide value and grow. It all starts with a conversation. You have to let go of your assumptions so you can listen with an open mind and understand what’s actually important to them. That way you can build something that makes their life better. Something they actually want to buy.

Kom­mu­ni­kaa­tio- ohjaus

Tukiviittomien opetus ja puhetta tukevien ja korvaavien kom­mu­ni­koin­ti­me­ne­tel­mien opetus ja ohjaus. Lappikomin ohjaus- ja opetuspalveluissa korostuvat asiakaslähtöisyys ja moniammatillinen yhteistyö. 

Things to do

Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut

Kom­mu­ni­kaa­tio­ym­pä­ris­tön suunnittelu ja toteutus. Kielellisen saavutettavuuden koulutus ja konsultointi.  

Image-3-me.jpg

Johannes Kaikkonen

Yrittäjä 

Viittomakielen tulkki (2014)

Puhevammaisten tulkki (eat 2016, AMK 2020)

Kommunikaatio-ohjaaja 


green trees under blue sky

Yh­teys­tie­dot

johannes@lappikom.fi

0442008030

www.lappikom.fi

LAPPIKOM

Ruiskatu 8 

96460 Rovaniemi 

Y- 3122224-7

0442008030

Copyright Lappikom Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.